กพร.อบรมช่างไฟเพิ่ม ย้ำต้องผ่านการรับรองก่อนปฏิบัติงาน

ก.แรงงาน ย้ำ ช่างไฟฟ้าต้องผ่านการตรวจรับรองก่อนปฏิบัติงาน  เผย ทั่วประเทศมีใบรับรองแล้ว 7.8 หมื่นคน พร้อมเร่งอบรมเพิ่ม เมื่อวันที่ 20 พ.ย. นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า อาชีพช่างไฟฟ้า เป็นอาชีพที่น่าสนใจและมีรายได้ดีแต่เป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญในการติดตั้ง ซ่อมแซม ปรับปรุง อุปกรณ์ไฟฟ้า

ทั้งใน นอกอาคาร และที่สาธารณะ ดังนั้นปัจจุบันจึงถูกกำหนดให้เป็นอาชีพอันตรายต่อสาธารณะ ต้องมีการควบคุมและทดสอบวัดระดับฝีมือของช่างก่อนปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันและลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ทำให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน การติดตั้งระบบไฟฟ้าจากช่างที่ได้มาตรฐาน ต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (License) ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 18 พ.ย. มีผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถแล้วกว่า 78,000 คน คาดว่าปีนี้จะมีผู้เข้ารับการประเมินไม่น้อยกว่า 32,000 คน
นายสุทธิ กล่าวต่อว่า กพร.ได้ร่วมกับองค์กรต่างๆ อาทิ ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้านครหลวง สมาคมช่างเหมาไฟฟ้า สถาบันการศึกษาอีกหลายแห่ง รวมถึงภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและขออนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ล่าสุด บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้มอบกระเป๋าสาธิตระบบแสงสว่างอัจฉริยะ EZInstall3 เพื่อนำไปใช้ในการฝึกอบรม สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร พร้อมอบรมให้ความรู้วิธีการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่ครูฝึกของ กพร. เพื่อขยายผลการฝึกต่อไป ในวันที่ 23 พ.ย. 2560 ณ อาคารรุ่งโรจน์ธนากุล ชั้น 1  ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้สนับสนุนจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมช่างไฟฟ้าและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา ลำพูน และระยอง ในศูนย์ฝึกอบรมจะมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีชุดการสอน motor starter 5 ชุด สำหรับฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการประยุกต์ใช้มอเตอร์ในงานควบคุมอุตสาหกรรม (Applications Motor Control for industrial) พร้อมมอบอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นใช้ประจำศูนย์ฝึกอบรม และอีก 54 จังหวัด และจะจัดส่งเพิ่มอีก 19 จังหวัดต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews