ก่อให้เกิดอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ

เป็นครั้งแรกที่เจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงได้รับการตั้งชื่อและเกี่ยวข้องกับความรุนแรง “การล้างเผ่าพันธุ์ของชาวโรฮิงญาทำได้สำเร็จโดยการรณรงค์อย่างไม่หยุดยั้งและมีระบบซึ่งกองกำลังรักษาความปลอดภัยของพม่าได้ฆ่าชาวโรฮิงญาหลายพันคนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเด็กเล็ก” กลุ่มอาชญากรรมเหล่านี้ไม่ใช่การกระทำของทหารหรือหน่วยงานนอกกฎหมายหรือหน่วยนอกกฎหมายที่ถูกโกงหรือไม่ก็ตาม”

กล่าวเพิ่มเติมว่าการปฏิเสธข้อเรียกร้องก่อนหน้านี้ของทางทหารว่าทหารบางคนอาจละเมิดกฎของการสู้รบ นอกจากนี้ยังกล่าวหาว่ากองกำลังรักษาความปลอดภัยของความรุนแรงทางเพศการทรมานการบังคับให้กระจัดกระจายและการเผาไหม้ตลาดและพื้นที่เพาะปลูกที่หิวโหยชุมชนและบังคับให้พวกเขาหนีไป “การก่ออาชญากรรมเหล่านี้ก่อให้เกิดอาชญากรรมต่อมนุษยชาติภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศขณะที่พวกเขาถูกประหารเป็นส่วนหนึ่งของการโจมตีอย่างกว้างขวางและเป็นระบบต่อประชากรชาวโรฮิงญา” รายงานกล่าว