ข้องใจ’สพฐ.’ปรับหลักสูตร’เลข-วิทย์’ กลับให้เอกชนแจง

CHES ข้องใจ สพฐ.ไม่แจงปรับหลักสูตรคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ เอง ปล่อยให้บริษัทเอกชนทำคู่มือชี้แจง เกรงเนื้อหาไม่ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง หวั่นสังคมสับสนในการปฎิบัติ เมื่อวันที่ 28 พ.ย. ผศ.ดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค รองเลขาธิการศูนย์ประสานงานสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือ CHES เปิดเผยว่า ตามที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ได้ลงนามในคำสั่ง

กระทรวงศึกษาธิการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)1239/2560 เรื่องให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) แต่ที่น่าแปลกใจคือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปรับหลักสูตรดังกล่าวส่วนใหญ่ไม่ทราบเรื่องนี้ และขณะนี้ยังมีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งได้ทำคู่มือชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ออกมาด้วย รวมถึงยังมีการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเนื้อหาในหนังสือฉบับนี้เป็นเอกสารที่ สพฐ.ใช้ในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรดังกล่าวจริงหรือไม่ ซึ่งหากเอกสารดังกล่าวไม่ตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ ของ สพฐ. ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบกับแนวปฏิบัติดังกล่าว

“หลายคนสงสัยว่า สพฐ. หายไปไหนทำไมไม่ออกมาเป็นผู้ดำเนินการชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) แต่กลับให้หน่วยงานอื่นมาเป็นผู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร ให้แก่บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งประเทศแทน ทำไมต้องให้เอกชนแห่งนี้มาทำหน้าที่แทน และถ้าหน่วยงานที่รับหน้าที่แทนนี้ทำเอกสารไม่ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง จะยิ่งทำให้เกิดความสับสนในการนำหลักสูตรไปปฎิบัติหรือไม่” ผศ.ดร.พัทธนันท์ กล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews