ดื่มแล้วไม่ทำให้ไครเดือดร้อน จริงหรือ?

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดูจะเป็นสิ่งที่กลมกลืนอยู่ในชีวิตของผู้คนมาช้านาน โดยมักมีเหตุผลในการดื่ม เช่น เพื่อเข้าสังคม เพื่อสนุก เพื่อลิ้มรส ฯลฯ จนเกิดความเข้าใจต่างๆ นานาที่ผิด มาฟังเฉลยความเชื่อต่าง ๆ ว่าจริงเท็จเป็นอย่างไร ความเชื่อที่ใครที่คิดว่าดื่มแล้วไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเป็นสิทธิส่วนบุคคลนั้น อยากให้ลองคิดดีๆ เพราะจริงๆ แล้วหากเกิดปัญหา

เช่น การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน การเป็นโรคภัยที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ ก็ก่อให้เกิดความเสียหายส่วนรวมได้ ไม่ว่าจะเป็นการต้องซ่อมบำรุงวัตถุของส่วนรวมที่เสียหายหรือแม้กระทั่งความรุนแรงในครอบครัว การที่รัฐบาลต้องนำเงินภาษีมาดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากการดื่มสุราที่มากกว่ามูลค่าภาษีที่เก็บได้ และยังไม่นับรวมไปถึงการสูญเสียทรัพยากรและค่าเสียโอกาสต่างๆ ที่สำคัญไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth