ตำรวจไทยฆ่าตัวตายมากถึง 155 คน ปี 2551-2556

ปัญหาโรคซึมเศร้าที่ทำให้ตัดสินใจจบชีวิต พบในหลายกลุ่มวัย และหลากหลายวิชาชีพ จากสถิติการป่วยพบคนไทย ป่วยเป็นโรคนี้ ถึง 1.5 ล้านคน ฉะนั้นในวิชาชีพตำรวจ 2 แสนนาย ก็สามารถพบได้

สำนักข่าวไทย ตรวจสอบข้อมูลจากโรงพยาบาลตำรวจ พบว่าสถิติการฆ่าตัวตายของตำรวจ ในปี 2551-2556 พบมากถึง 155 คน โดยช่วงอายุของการเสียชีวิต ไม่แตกต่างกันทั้งระดับชั้นประทวน และสัญญาบัตร คือ อายุ 40-52 ปี สายงานที่พบฆ่าตัวตายมากที่สุด ได้แก่ สืบสวนปราบปราม รองลงมา ฝ่ายอำนวยการ และงานด้านจราจร

กองบัญชาการที่มีการฆ่าตัวตายมากที่สุดได้แก่ ตำรวจภูธรภาค 5 รองลงมา ตำรวจภูธรภาค 3 และกองบัญชาการตำรวจนครบาล

สาเหตุที่ตัดสินใจฆ่าตัวตายของตำรวจ อันดับ 1.ปัญหาครอบครัว 54 นาย อันดับ 2 ปัญหาสุขภาพ 48 นาย อันดับ 3 ปัญหาส่วนตัว 20 นาย อันดับ 4 ปัญหาหนี้สิน 18 นาย และอันดับ 5 ปัญหาเรื่องงาน 10 นาย

ขอบคุณ สำนักข่าวไทย