ผู้มีรายได้น้อยสนใจฝึกอาชีพเสริมรายได้

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดอบรมหลักสูตร “ร้านอาหารมืออาชีพ” ให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 11.43 ล้านคน ต่อยอดการพัฒนาทักษะของผู้มีรายได้น้อยเสริมรายได้

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งดำเนินการตามนโยบายโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาล เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยที่ได้ลงทะเบียน 11.43 ล้านคน สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้อย่างยั่งยืนในการต่อยอดการพัฒนาทักษะของผู้มีรายได้น้อยและประชาชนที่ได้รับการฝึกฝนอาชีพจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร หรือบุคคลที่มีทักษะด้านการทำอาหาร โดยกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ร้านอาหารมืออาชีพ” ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนรุ่นนี้ถึง 170 ราย โดยจะเป็นการเพิ่มความรู้ด้านการเริ่มต้นประกอบธุรกิจร้านอาหารแบบง่าย ๆ ให้สามารถเริ่มต้นหรือยกระดับธุรกิจร้านอาหารตามหลักการดำเนินธุรกิจ การพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง การคิดต้นทุน การบริหารจัดการ การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายเบื้องต้น และเรียนรู้กรณีศึกษาจากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ

สำหรับการอบรมหลักสูตรนี้จะช่วยเสริมสร้างทักษะวิชาชีพที่จะนำไปสู่การสร้างรายได้เพิ่มขึ้น และเป็นจุดเริ่มต้นในการเข้าสู่การมีอาชีพอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นตามมา โดยกรมฯ ยังมีแผนจัดอบรมอีก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรร้านเสริมสวยมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรจากโรงเรียนเสริมสวยคุณโจ สถาบันการเสริมสวยชื่อดังเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ และหลักสูตรแม่บ้านมืออาชีพ ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์”. – สำนักข่าวไทย