มีการตอบสนองที่ลดลงต่อใบหน้า

นี่เป็นการศึกษาครั้งแรกของ DP ในการใช้วิดีโอในการเคลื่อนย้ายใบหน้าและสอดคล้องกับประสบการณ์ของโลกที่มากกว่าการอาศัยภาพนิ่งของใบหน้า นอกจากนี้ยังเป็นครั้งแรกที่ fMRI ศึกษาเพื่อตรวจสอบกิจกรรมในพื้นที่เกิดเหตุและร่างกาย นักวิจัยได้ตรวจสอบบริเวณใบหน้าที่เลือกสรรได้ 12 บริเวณทั่วสมอง (หกพื้นที่ที่เลือกได้ในแต่ละซีกโลก) เหล่านี้เป็นส่วนต่างๆของสมองที่เชื่อมต่อกัน

และสร้างเครือข่ายการประมวลผลใบหน้า ผลการวิจัยพบว่า DPs มีการตอบสนองที่ลดลงต่อใบหน้า แต่เป็นการตอบสนองต่อวัตถุฉากและร่างต่างๆทั่วทั้ง 12 พื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกใบหน้า การศึกษายังได้กล่าวถึงวิธีที่ DPs ตอบสนองต่อประเภทภาพเช่นพื้นที่เกิดเหตุพื้นที่ร่างกายและพื้นที่วัตถุ นักวิจัยประเมินว่าพื้นที่ของเปลือกนอกเป็นประเภทใดโดยเฉพาะ