365 วัน `จิตอาสา พลังแผ่นดิน`

ในนาม “จิตอาสา พลังแผ่นดิน” เชื่อแน่ว่า แทบทุกคนย่อมเคยได้ยินคำว่า “จิตอาสา” กันมาบ้างแล้ว แต่หลายคนก็อาจจะยังไม่แน่ใจว่า อะไรกันแน่หนอ ที่เขาเรียก “จิตอาสา” และคนที่เป็นจิตอาสา เขาต้องทำอะไรยังไงบ้าง? ต้องทำเรื่องดีๆ ที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นหรือเปล่าถึงจะเป็นได้?
ถ้ายังไม่แน่ใจแบบนี้ ให้ลองนึกภาพเหตุการณ์เมื่อปลายปี 2559 ที่ผ่านมา…คือสภาพของคนไทยที่หลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศ มุ่งหน้าสู่บริเวณท้องสนามหลวง คนจำนวนมากพร้อมวัตถุดิบเครื่องปรุงอาหารและเครื่องครัว เพื่อนำมาทำอาหารแจกคนที่ไม่รู้จัก หลายคนมาพร้อมด้วยข้าวของเครื่องใช้ที่คิดว่าพอจะเป็นประโยชน์กับคนอื่น บางคนนำยานพาหนะมาบริการรับส่งคนแปลกหน้า และยังมีอีกมากมายที่ลงไม้ลงมือทำงานโดยไม่หวังผลตอบแทน …ที่กล่าวมาทั้งหมดนี่ล่ะ คือตัวอย่างของ “จิตอาสา” เป็นภาพปรากฏการณ์จิตอาสาที่น่าประทับใจ และเป็นภาพแสดงพลังครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในสังคมไทย

คำถามก็คือ จะทำอย่างไรให้พลังดังกล่าวดำรงอยู่อย่างยั่งยืน และครอบคลุมไปทุกพื้นที่ของประเทศ เกิดเป็น “จิตอาสาทั้งแผ่นดิน” นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของเว็ปไซต์ palangpandin.com ที่จะช่วยจุดประกายก่อให้เกิด “จิตอาสา” ทั่วทั้งแผ่นดินอย่างเป็นรูปธรรม
365 วัน \’จิตอาสา พลังแผ่นดิน\’ thaihealth
palangpandin.com นอกจากจะเป็นพื้นที่ศูนย์กลางสำหรับจิตอาสาแล้ว เว็ปไซต์นี้ยังมีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้คนทั่วไปได้มีประสบการณ์งานอาสา เพื่อนำไปขัดเกลาตนเองและเชื่อมโยงโลกในด้านที่ลึกกว่าแค่การทำงานอาสาโดยทั่วไป
“ลงแรง จองวัน ปันของ” 3 หัวใจหลักของ “จิตอาสา พลังแผ่นดิน”
สสส.ได้มีการชวนภาคีเครือข่าบู้เชี่ยวชาญด้านงานาอาสา อย่างธนาคารจิตอาสา ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอย่างบริษัทแสนรู้ สตาร์ทอัพอันดับ 1 ของไทย ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลบนสังคมออนไลน์ และผู้เชี่ยวชาญด้าสนงานการสื่อสารอย่างฝ่ายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมของ สสส. มาร่วมคิด ร่วมสร้าง จนกระทั่งเกิดเป็น palangpandin.com ที่ประกอบไปด้วย 3 ส่วนสำคัญ ดังต่อไปนี้
1.ลงแรง เป็นบริการเชื่อมต่อจากธนาคารจิตอาสาโดยผู้ที่สนใจทำงานอาสาสามารถเข้าไปเลือกงานตามความสนใจในช่วงเวลาที่สดวก ซึ่งมีองค์กรที่เปิดรับงานอาสาอยู่ในธนาคารจิตอาสากว่าร้อยองค์กร โดยองค์กรเหล่านี้ล้วนเป็นองค์กรที่มีคุณภาพได้รับการคัดเลือกและยืนยันแล้วว่า ทุกงานอาสาที่เปิดรับจะกลับไปเป็นประโยชน์กับสังคมอย่างแท้จริง
365 วัน \’จิตอาสา พลังแผ่นดิน\’ thaihealth
2.จองวัน เป็นบริการที่ให้บุคคล หรือ องค์กรใช้วันสำคัญของตนเอง เช่นวันเกิด วันก่อตั้งองค์กร ฯลฯ ในการเป็นจุดเริ่มต้นของการทำความดี โดยอาจเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมรูปแบบที่จากเดิมเป็นการจัดเลี้ยง ฉลอง สังสรรค์ มาเป็นการทำกิจกรรมอาสา หรือเพิ่มกิจกรรมงานอาสาเข้าไปในวันสำคัญ
อีกทั้งสามารถชักชวนผู้อื่นให้มาร่วมในกิจกรรมทำดีของเรา เพื่อให้ทั้ง 365 วันในปฏิทินเป็น 365 วันทำดี ที่เราสามารถเลือกเองได้ ซึ่งหากเลือกวันได้แล้ว แต่ยังคิดไม่ออกว่าจะทำกิจกรรมอาสาอะไร ในฟังก์ชันนี้ก็จะมี 9 แนวทางงานอาสาที่จะทำให้เราออกแบบงานอาสาของเราเองได้ง่ายขึ้น
3.ปันของ เป็นบริการที่จะนำผู้ต้องการให้มาพบกับผู้ต้องการรับ อย่างถูกคน ถูกของ และถูกเวลา หลายครั้งที่องค์กร หรือมูลนิธิต่างๆ ได้รับของบริจาคมาอย่างมากมายเกินความจำเป็นแต่ไม่เกิดประโยชน์ ในขณะที่บางพื้นที่ขาดแคลน แต่ไม่มีผู้บริจาค ฟังก์ชัน “ปันของ” จะเป็นสื่อลกางให้องค์กรหรือมูลนิธิที่ไม่แสวงผลกำไรที่ต้องการสิ่งของเครื่องใช้ มาระบุจำนวนและความต้องการเพื่อให้บุคคลทั่วไป รวมถึงองค์กรต่างๆ ได้ทราบถึงความต้องการ และสามารถทำให้บริจาคและสิ่งของที่บริจาคเกิดประโยชน์แก่ผู้รับอย่างแท้จริง
365 วัน \’จิตอาสา พลังแผ่นดิน\’ thaihealth
เห็นอย่างนี้แล้ว ไม่ยากเลยใช้ไหม สำหรับการที่จะทำให้แต่ละวันของเรา เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือสังคมรวม แล้วคุณล่ะ พร้อมหรือยังที่จะร่วมงานกันสร้างความดีทุกที่ทุกเวลา และทำต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ให้หนึ่งพลังความดี สารต่อเป็นพลังทั้งแผ่นดิน
หากพร้อมแล้ว ก็สามารถเข้าไปสมัครได้ทันที ที่เว็บไซต์ palangpandin.com หรือแสกน QR Code
อะไรนะ? จิตอาสาต้องทำอะไรยังไงบ้าง ถึงจะเป็นจิตอาสา?
มาร่วมเปิดพลังความดีของคนไทย รวมพลังน้ำใจ ให้กลายเป็นพลังของแผ่นดิน เปลี่ยน 365 วันในปฏิทิน ให้เป็นวันแห่งการทำดี
/ขอบคุณ สสส